ka hakkında

KA Bilişim Teknolojileri 2004 yılında “Bilgi ve İletişim Teknolojileri” sektöründe hizmet vermek amaçlı kurulmuş bir Anadolu şirketidir. KA, vermiş olduğu hizmetler ile ulusal ve uluslararası pazarlarda faaliyet göstermektedir.

Yenilemek, yenileştirmek ilkesinden yola çıkan KA, yenilikçi yaklaşımlarla ve bilişim sektöründeki yeni teknolojilerin olanaklarını kullanarak, müşterileri için yeni değerler yaratma misyonunu benimser.

KA, bu misyon doğrultusunda, günümüzün yoğun rekabet koşullarında zorlu bir değişim süreci yaşayan KOBİ’lere, kurumlara ve organizasyonlara değişim sürecinin en güçlü stratejik destek aracı olan bilişim teknolojilerinin etkin biçimde kullanılmasını sağlayacak çözüm ve hizmetleri sunar.

KA, çözümleri ile, sürekli gelişen teknolojilerin, birbirileri ile iç içe girmiş uygulama alanlarında, müşterilerinin, bilgi teknolojisi yolculuğunu kolaylaştıran, elde edilen kazanımları artıran ve yenilikçi yaklaşımlarla yeni değerler üreten güvenilir bir iş ortağı olmayı hedefler.

KA, kurumsal bilgi sistemleri stratejilerinin belirlenmesinden doğru mimarilerle yapılandırılmasına, omurga uygulamalarla güçlendirilmesine, sürekli değişimin gerektirdiği yeni teknoloji çözümlerinin geçmiş yatırımlarla entegrasyonuna, sistemlerin en uygun çalışmasına ortam hazırlayan operasyonel desteğe kadar uzanan geniş bir alanda danışmanlık, uygulama geliştirme, teknik destek ve eğitim hizmetleri sunar.

Gücünü, başarılarını kanıtlamış, deneyimli bilişim teknik personelinin oluşturduğu ekibinden ve çalışma ilkelerinden alan KA, sunduğu her iyi hizmetin başarı olarak geri döneceğine inanarak çalışmakta ve önceliklerini müşterilerinin yararlarını gözeterek saptamaktadır.

Gerek müşterileriyle gerekse ekibiyle doğruluk, açıklık ve güven ilişkisi kurma ilkelerini benimseyen KA, uzmanlığından ve inandığı etik standartlarından hiçbir zaman ödün vermemektedir.

KA, vermiş olduğu hizmetler ile ilgili olarak, Microsoft® ve Google™ Partner programlarına dahil olup, Intel® DZ Premier Partner olarak faaliyet göstermektedir.


Hüseyin KURT
Genel Koordinatör

ka hakkında ka hakkında Müşterilerinin değişen ihtiyaçlarını önceden görerek bu ihtiyaçları karşılayabilecek yeni ürün ve hizmetler için sürekli çalışan, gelişen ve değişen KA, organizasyon yapısı içinde ekip çalışmasına büyük önem vermekte, bir yanda bireysel yaratıcılığı desteklerken, diğer yanda çalışmaların kalite güvencesi olan ekip çalışmasını, özenle yürütmektedir.