Yatırım Takip Sistemi

Kurum, kuruluş ve şirketlerin inşaat, yatırım ve bakım-onarım faaliyetlerini düzenli bir şekilse web tabanlı olarak takip edebilecekleri takip ve raporlama programıdır.

KİMLER KULLANABİLİR?

İnşaat işleri, yapı onarım-bakım işleri olan tüm resmi kurumlar,

Bakanlıkların İnşaat, Bakın-Onarım ve Yatırım Genel Müdürlükleri, Bağlı Daire Başkanlıkları,

Büyükşehir Belediyeleri ve Belediyelerin Yatırım, İnşaat, Fen İşleri Müdürlükleri,

Belediyelere bağlı şirketler,

Kalkınma Ajansları,

İl Özel İdarelerinin İmar, İnşaat Daire Başkanlıkları,

Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıkları,

Bakanlıkların ve Genel Müdürlüklerin TOKİ’ye inşaat ve yatırım işlerini veren birimleri,

İnşaat şirketleri,

Valilikler, Kaymakamlıklar, İl Müdürlükleri vb…

Bu programa faaliyetleri gereği ihtiyacı olan kurum, kuruluş ve şirketlerdir.

 

NELER YAPAR?

İlgili birimin; tüm planlanan veya yapımı devam eden projelerini ülke/bölge/il/ilçe olarak takibini yapar. İsteğe göre mahalle yapısı da eklenebilir. Bu alanlar programda yer alan CBS (Coğrafi Bilgi Sistemi) modülü üzerinde bulunan harita (map / uydu görüntüsü) uygulaması üzerinden de gösterilebilir.

Projeler ve Yatırım Programları;

» Proje Aşamasındaki İşler
» İlanda Olan İşler
» İhale Aşamasında Olan İşler
» Yapımı Devam Eden İşler
» Tamamlanan İşler
» Açılışı Yapılmış İşler

Olarak ayrı ayrı takip edilir. Bu aşamalar isteğe göre artırılabilir ve her bir aşama için ilgili bir birim veya müdürlük yetkilendirilebilir.

Yatırımlar ana ekranda bulunan Türkiye haritası üzerine tıklandığında o bölgeye/şehire ait özet bilgileri gösterir. Bu harita işteşe göre il/bölge olarak tanımlanabilir.

Projeler isteğe bağlı olarak kategorize edilebilir. Örneğin; Hastaneler, Okullar, Yurtlar, Spor Salonları Bakım-Onarım vb..

Bu kategorileri proje aşamaları ile çapraz sorgu ile listeleyebilirsiniz.

Her bir projenin bilgiler çok detaylı olarak eklenir/görüntülenir ve raporlanır. Projeye hakediş raporları, son durum görselleri (fotoğraf, video vb.), proje detay dosyaları (planlar, 3D çizimler, statik bilgileri, arsa durum bilgileri, bilgi notları), bütçeleri, ihale bilgileri eklenir/görüntülenir.

Bu bilgiler doğrultusunda yatırımın/inşaatın performans değerleri ortaya çıkar.

Her bir projenin ihale edilen firmalarının bilgileri, firmalar bölümünden girilmek suretiyle görüntülenir

 

FİRMALAR BÖLÜMÜ

Yatırım/projelerin ihale ve yapım işlerini üstlenen firmaların bilgilerinin bulunduğu bu birimde firmanın tüm detay bilgileri bulunur. Bu bölümden hangi firmanın hangi işleri üstlendiği de detaylı olarak raporlanabilir.

 

DİNAMİK TABLO

Bu bölüm yatırım/projeler ile ilgili her türlü bilgiyi birçok değişkene göre çapraz sorgular ile alınabilir gelişmiş bir raporlama alanıdır.

Bu bölümdeki raporlama parametreleri isteğe, ihtiyaca ve kuruma göre özelleştirilebilirdir.

İCMAL ÖZETLERİ

İhtiyaca göre oluşturulan özel tablolar bölümüdür.

PERSONEL YETKİ YÖNETİMİ

Programı ülke/bölge/il e göre ve ilgili kurum/kuruluşun idari şemasına göre hiyerarşik yetkilendirmenin olduğu bölümdür.

Bu bölümde; birimler, proje/yatırım aşamaları, bölgeler, vb. yetkilendirmeler yapılır.

LOG YÖNETİMİ

Log yönetimi bölümünde program üzerinde yapılan tüm işlemler güvenlik ve takip amaçlı saklanır.

 

PROGRAM ALTYAPISI

Program web tabanlı bir uygulama olup ASP, .NET ve SQL server altyapısını kullanır. İsteğe göre ilgili birim veya firmamız bünyesindeki veri merkezinde (data center) bulunan sunucular üzerinden kullanıcı kısıtlaması olmadan hizmet verir.

TANIMLAMALAR

Bu bölümde program içerisinde bulunan tüm parametrelerin tanımlamaları ve kategorize edilmeleri işlemleri yapılır.