Veritabanı Uygulamaları

Veritabanı Uygulamaları
Veritabanı uygulamaları, kurumunuzun/projenizin ortaya koyduğu işlerin gerçekleştirilmesi sürecinde verilerin artması ve karmaşıklaşması sonucu, verilerin doğru bir şekilde belirli bir standartta kayıt altına alınmasını, depolanmasını, anlık olarak yetki seviyesine göre ulaşılmasını, sorgulanabilmesini ve gerektiğinde detaylı ve isteğe göre rapor alınabilmesini sağlamaktadır.
engelli veritabanıengelli veritabanıEngellilerin tüm engel seviyelerini kişinin tüm bilgilerini bir veritabanında toplamayı amaçlayan web tabanlı veritabanı uygulamasıdır.

Veritabanı, engelliler ile veritabanı uygulamasına taraf olan tüm kurumların yetkisi dahilinde kişilere ait bilgi, belge ve dokümanları ekleme, düzenleme ve silme yetkisi verir, bilgileri düzenler ve raporlar.
kadın sağlığı veritabanıkadın sağlığı veritabanıMeme kanseri için sahada yapılan tarama sonuçlarının, tarama yapan gruplar tarafından tek bir veritabanında toplamayı amaçlayan web tabanlı bir uygulamadır.

Veritabanı, kadın sağlığı veritabanı uygulamasına taraf olan tüm kurumların yetkisi dahilinde kişilere ait bilgi, belge ve dokümanları ekleme, düzenleme ve silme yetkisi verir, bilgileri düzenler ve raporlar.
ağız-diş sağlığı veritabanıağız-diş sağlığı veritabanıAğız ve diş sağlığı ile ilgili alan tarama ve muayene sonuçlarını bir veritabanında toplamayı amaçlayan web tabanlı bir veritabanı uygulamasıdır.”

Veritabanı, ağız-diş sağlığı  veritabanı uygulamasına taraf olan tüm kurumların yetkisi dahilinde kişilere ait bilgi, belge ve dokümanları ekleme, düzenleme ve silme yetkisi verir, bilgileri düzenler ve raporlar.

Bilgi teknolojilerindeki gelişmeler, çeşitli platformlarda kullanılan çok büyük ölçekli verilerin web tabanlı olarak saklanması, dizinlenmesi ve işlenmesini mümkün hale getirmiştir. Bu gelişmelere paralel olarak yazılım sistemlerinde yeni metodlar geliştirilmiş ve bilgi sistemlerinin hedeflediği ihtiyaçlar İnternetin sunduğu olanakların da yardımıyla tamamen karşılanabilir hale gelmiştir.

engelli veritabanı

engelli veritabanı
Engelli veritabanı uygulaması web tabanlı bir uygulamadır. Tolumun yaklaşık %10’u değişik oran ve şekilde engele sahiptir. Engelli kişilerin detay bilgilerinin hazırlanan bir veritabanında tutulması amacı ile hazırlanmış, belirli kural ve yetkilendirmeler doğrultusunda taraf kurumlar ile koordineli çalışan bir uygulamadır.


Veritabanı uygulamasına taraf olan kurumlar yetkileri dahilinde, engelli kişi ile ilgili taraf oldukları bilgiler/konular kadar bilgiyi; görebilir, değiştirebilir ve silebilir.

Engelli veritabanında bir kişiye ait bilgiler;

 • Nüfus bilgileri
 • Eğitim ve meslek bilgileri
 • Sosyal durum bilgileri
 • Çalışma ve gelir bilgileri
 • Engeline ilişkin bilgiler
 • Sosyal durum
 • Engellinin sosyal yaşam paylaşımı
 • İletişim bilgileri
Bilgiler yer almaktadır. Her bir bilgi sekmesi altında alt detay bilgileri içeren çok detaylı bilgi toplama alanları mevcuttur. Bu detaylı alt sekme bilgileri, bir engelli ile ilgili tüm bilgileri kaydetmeye ve ihtiyaç durumunda raporlama ve analiz için kullanılmak üzere kaydedilebilmektedir.

Taraf olan kurumlar;
 • Valilik
 • Sağlık Müdürlüğü
 • Milli eğitim müdürlüğü
 • Toplu sağlığı merkezleri
 • Kaymakamlıklar
 • Halk sağlığı müdürlüğü

kadın sağlığı

kadın sağlığı
Meme kanserinde erken teşhisinin hayatta kalma oranını artırması nedeniyle yapılacak olan il/ilçe genelindeki ilgili birimler tarafından yapılan taram, teşhis ve detay bilgilerini bir veritabanında toplayan web tabanlı bir uygulamadır. Tarama yapılan kadınların detay bilgilerinin hazırlanan bir veritabanında tutulması amacı ile hazırlanmış, belirli kural ve yetkilendirmeler doğrultusunda taraf kurumlar ile koordineli çalışan bir uygulamadır.

Tarama yapılan kadınların veritabanındaki bilgileri;
 • Nüfus bilgileri
 • Eğitim ve meslek bilgileri
 • Sosyal durum bilgileri
 • Çalışma ve gelir bilgileri
 • Tanıya ilişkin bilgiler
 • Sosyal durum
 • Sosyal yaşam paylaşımı
 • İletişim bilgileri
Her bir bilgi sekmesi altında alt detay bilgileri içeren çok detaylı bilgi toplama alanları mevcuttur. Bu detaylı alt sekme bilgileri, bir kadın ile ilgili tüm bilgileri kaydetmeye ve ihtiyaç durumunda raporlama ve analiz için kullanılmak üzere kaydedilebilmektedir.

Taraf olan kurumlar;
 • Valilik
 • Emniyet Müdürlüğü
 • Sağlık Müdürlüğü
 • Milli eğitim müdürlüğü
 • Toplu sağlığı merkezleri
 • Kaymakamlıklar
 • Halk sağlığı müdürlüğü
Veritabanı Uygulamaları Veritabanı Uygulamaları KA veritabanı çözümlerini güvenlik, esneklik, kişiselleştirilebilirlik, kullanım kolaylığı, hız ve stabilite gibi kriterleri göz önüne alarak hazırlamaktadır. Web tabanlı veritabanı çözümlerinde tamamen size ve firmanıza özel uygulamalar geliştirerek İnternet teknolojilerinin sunduğu olanaklardan tümüyle faydalanmanıza yardımcı olmaktadır.